Historie - Rodinná ekofarma Husák

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Historie

 

Historie

 
 


Zemědělská usedlost č. 39 – dnešní Rodinná ekofarma Husák


Usedlost č.39 - kolem roku 1920

První písemně doložený majitel gruntu byl Josef Češka narozený roku 1777. Jeho poslední, bezdětní potomci, tehdy již Jelínkovi, prodali v roce 1931 grunt manželům Adolfu a Anně Husákovým, kteří sem přišli z Unčína. Ke stavení připadalo necelých 16 ha půdy.
Cena byla stanovena na 170 000 Kč + „výminek" v potravinách a dřevu původním majitelům.  Ne vše mohli Husákovi zaplatit v hotovosti a tak poslední splátky byly uhrazeny až po II. Světové válce. Dnes si jen těžko dokážeme představit úsilí a dřinu vynaloženou na splnění závazků a na vlastní obživu v těžké předválečné a válečné době, kdy se rodina rozrostla o děti Miloslava (1932) a Věru (1938), kteří brzy začali poznávat tvrdou práci.


Osada Na Louži - kolem roku 1920


V roce 1943 byl do stavení přiveden vodovod, v roce 1948 bylo nutné zbourat a znovu postavit stodolu, která neměla základy a začala se hroutit.
Husákovi hospodařili soukromě až do roku 1960, kdy vstoupili do JZD.
Syn Miloslav využil příležitosti a začal pracovat při uranovém průzkumu. Uran byl tehdy stategickou surovinou a i v této části Vysočiny se hledala nová ložiska, podobná nalezišti v nedaleké Rožínce.
Miloslav se oženil s Drahomírou Lamplotovou a v manželství se narodily 3 děti – Miloš (1961), Jitka (1962) a Radmil (1968).
Z dětí zůstal doma jen nejmladší Radmil, který se v roce 1993 oženil s Lenkou Baumrukovou. Rodina se rozrostla o tři děti: Radka, Annu a Michaelu. Při rozpadu JZD v roce 1992 byly rodině navráceny jejich původní pozemky a v roce 2000
začali Radmil a Lenka hospodařit soukromě. Po téměř 10-ti letech hospodaření je zřejmé, že jejich promyšlená koncepce spojená s pracovitostí slaví úspěch. V počátcích měli 14,5 ha pozemků, v současnosti Rodinné ekofarmě Husák patří 28 ha vlastních pozemků a 65 ha pozemků pronajatých. Husákovi chovají speciální masná plemena hovězího dobytka a během uplynulých let dokázali stádo rozšířit až na současných 60 kusů. K práci používají moderní stroje firmy Claas a Zetor. Ve své práci nespoléhají jen na své síly a schopnosti ale spolupracují i s farmami v okolí. Rodinná farma Konvalinka z Jimramovských Pavlovic, Farma Kotouček z Unčína nebo Farma Lopaur z Kadova dobře znají význam vzájemné podpory, pomoci i rady.
Všechny  tři děti Husáků jsou od narození v těsném kontaktu s farmou a domácími zviřaty, pomáhají podle svých možností, například i hledáním jmen telátkům a zcela přirozeně a nenásilně se v nich vyvíjí kladný vztah k hospodaření i zvířectvu. Nejstarší Radek již studuje Střední zemědělskou školu v Bystřici nad Perštejnem a není pochyb o jeho budoucím uplatnění.
Husákovi - farmáři se snaží každý rok naplňovat svou původní vizi - moderní a přitom klasickou farmu s ekologickým zaměřením a s enviromentálním podtextem.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky